Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEKAŁOWSKI

Aktualność danych:

CZEKAŁOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (29 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZEKAŁOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEKAŁOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • lubuskie29 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie15 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).