Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEKAJEWSKA

Aktualność danych:

CZEKAJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (19 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 55 osób, z czego:

55

kobiet

Męska forma nazwiska to CZEKAJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEKAJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • łódzkie19 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie16 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).