Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEKALSKA

Aktualność danych:

CZEKALSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (369 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1391 osób, z czego:

1391

kobiet

Męska forma nazwiska to CZEKALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1617. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEKALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie90 kobiet

 • kujawsko-pomorskie73 kobiety

 • lubelskie12 kobiet

 • lubuskie40 kobiet

 • łódzkie369 kobiet

 • małopolskie27 kobiet

 • mazowieckie127 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podkarpackie23 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie64 kobiety

 • świętokrzyskie22 kobiety

 • warmińsko-mazurskie10 kobiet

 • wielkopolskie368 kobiet

 • zachodniopomorskie31 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: