Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZELADKO

Aktualność danych:

CZELADKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (80 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 160 osób, z czego:

84

kobiety

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZELADKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • podlaskie48 mężczyzn, 32 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: