Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEMPIŃSKA

Aktualność danych:

CZEMPIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (50 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

152

kobiety

Męska forma nazwiska to CZEMPIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEMPIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie32 kobiety

  • podlaskie15 kobiet

  • pomorskie10 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie50 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: