Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEPCZOR

Aktualność danych:

CZEPCZOR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (317 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 412 osób, z czego:

192

kobiety

220

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2777. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2713. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEPCZOR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie169 mężczyzn, 148 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: