Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEPCZYŃSKA

Aktualność danych:

CZEPCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (42 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

108

kobiet

Męska forma nazwiska to CZEPCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEPCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie11 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • mazowieckie12 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie10 kobiet

  • wielkopolskie42 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).