Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEPKOWSKA

Aktualność danych:

CZEPKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 59 osób, z czego:

59

kobiet

Męska forma nazwiska to CZEPKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEPKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie6 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie9 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).