Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEPUŁKOWSKA

Aktualność danych:

CZEPUŁKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (26 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 170 osób, z czego:

170

kobiet

Męska forma nazwiska to CZEPUŁKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2799. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEPUŁKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie11 kobiet

 • łódzkie13 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie10 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie25 kobiet

 • śląskie15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie26 kobiet

 • wielkopolskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: