Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEREDA

Aktualność danych:

CZEREDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubuskim (43 osoby), pomorskim (43 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

69

kobiet

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEREDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie18 mężczyzn, 25 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie20 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).