Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEREMAŃSKI

Aktualność danych:

CZEREMAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

42

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZEREMAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEREMAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie9 mężczyzn

  • opolskie9 mężczyzn

  • pomorskie12 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).