Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEREPIŃSKA

Aktualność danych:

CZEREPIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (38 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

80

kobiet

Męska forma nazwiska to CZEREPIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEREPIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie9 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie7 kobiet

  • mazowieckie38 kobiet

  • śląskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).