Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERESZEWSKA

Aktualność danych:

CZERESZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (24 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

51

kobiet

Męska forma nazwiska to CZERESZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERESZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie24 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).