Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERESZEWSKI

Aktualność danych:

CZERESZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

40

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZERESZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERESZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • podlaskie16 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).