Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZEREWKO

Aktualność danych:

CZEREWKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 91 osób, z czego:

51

kobiet

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.27.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2893. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZEREWKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie15 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • opolskie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).