Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERNA

Aktualność danych:

CZERNA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

82

kobiety

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 3.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2907. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubuskie12 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie13 kobiet

  • świętokrzyskie13 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).