Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERNATOWICZ

Aktualność danych:

CZERNATOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (142 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

84

kobiety

91

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERNATOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie70 mężczyzn, 72 kobiety

  • lubuskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).