Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERNER

Aktualność danych:

CZERNER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (204 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 616 osób, z czego:

322

kobiety

294

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2647. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2639. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie103 mężczyzn, 101 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie78 mężczyzn, 91 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).