Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERNIACHOWSKA

Aktualność danych:

CZERNIACHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 71 osób, z czego:

71

kobiet

Męska forma nazwiska to CZERNIACHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERNIACHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 kobiet

  • lubelskie10 kobiet

  • lubuskie10 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie15 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).