Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERNIAKOWSKA

Aktualność danych:

CZERNIAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (185 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 398 osób, z czego:

398

kobiet

Męska forma nazwiska to CZERNIAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2571. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERNIAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie42 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • mazowieckie185 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie17 kobiet

 • podlaskie12 kobiet

 • pomorskie10 kobiet

 • śląskie25 kobiet

 • warmińsko-mazurskie29 kobiet

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: