Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERNIAWSKA

Aktualność danych:

CZERNIAWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (298 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1671 osób, z czego:

1671

kobiet

Męska forma nazwiska to CZERNIAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1397. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERNIAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie298 kobiet

 • kujawsko-pomorskie25 kobiet

 • lubelskie55 kobiet

 • lubuskie104 kobiety

 • łódzkie40 kobiet

 • małopolskie43 kobiety

 • mazowieckie155 kobiet

 • opolskie22 kobiety

 • podkarpackie5 kobiet

 • podlaskie123 kobiety

 • pomorskie111 kobiet

 • śląskie70 kobiet

 • świętokrzyskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie135 kobiet

 • wielkopolskie99 kobiet

 • zachodniopomorskie198 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: