Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERNICHOWSKA

Aktualność danych:

CZERNICHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (11 osób), lubelskim (11 osób), opolskim (11 osób), świętokrzyskim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

125

kobiet

Męska forma nazwiska to CZERNICHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERNICHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • lubelskie11 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie8 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie8 kobiet

 • opolskie11 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • pomorskie10 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • świętokrzyskie11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: