Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERNIKOWSKA

Aktualność danych:

CZERNIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

120

kobiet

Męska forma nazwiska to CZERNIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2849. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERNIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie11 kobiet

  • małopolskie8 kobiet

  • mazowieckie17 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • podkarpackie28 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie21 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).