Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERWIECKI

Aktualność danych:

CZERWIECKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 37 osób, z czego:

37

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZERWIECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERWIECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • świętokrzyskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).