Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERWONIAK

Aktualność danych:

CZERWONIAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

30

kobiet

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2917. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERWONIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).