Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZERWONOGRODZKA

Aktualność danych:

CZERWONOGRODZKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 44 osoby, z czego:

44

kobiety

Męska forma nazwiska to CZERWONOGRODZKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZERWONOGRODZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie23 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).