Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZESNOWICZ

Aktualność danych:

CZESNOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

29

kobiet

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.81.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2897. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZESNOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).