Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZESNOWSKA

Aktualność danych:

CZESNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 157 osób, z czego:

157

kobiet

Męska forma nazwiska to CZESNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZESNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie7 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie9 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie54 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: