Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZESZAK

Aktualność danych:

CZESZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (164 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 225 osób, z czego:

119

kobiet

106

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2827. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZESZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie83 mężczyzn, 81 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).