Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZESZEJKO-SOCHACKA

Aktualność danych:

CZESZEJKO-SOCHACKA – nazwisko dwuczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (97 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 223 osoby, z czego:

223

kobiety

Męska forma nazwiska to CZESZEJKO-SOCHACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2746. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZESZEJKO-SOCHACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • mazowieckie17 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie3 kobiety

 • pomorskie97 kobiet

 • śląskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie23 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: