Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZESZEJKO-SOCHACKI

Aktualność danych:

CZESZEJKO-SOCHACKI – nazwisko dwuczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (102 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 209 osób, z czego:

209

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZESZEJKO-SOCHACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2724. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZESZEJKO-SOCHACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn

  • lubuskie9 mężczyzn

  • mazowieckie15 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie102 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: