Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZESZEK

Aktualność danych:

CZESZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (55 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 182 osoby, z czego:

93

kobiety

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZESZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie29 mężczyzn, 26 kobiet

  • łódzkie10 mężczyzn, 16 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • opolskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie8 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: