Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZMIELEWSKI

Aktualność danych:

CZMIELEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZMIELEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZMIELEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • lubelskie35 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • opolskie13 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).