Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZMUT

Aktualność danych:

CZMUT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (62 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

72

kobiety

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZMUT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn, 18 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • podlaskie34 mężczyzn, 28 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).