Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZOŁGOSZEWSKI

Aktualność danych:

CZOŁGOSZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

22

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZOŁGOSZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZOŁGOSZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).