Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZOCHAŃSKA

Aktualność danych:

CZOCHAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 63 osoby, z czego:

63

kobiety

Męska forma nazwiska to CZOCHAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZOCHAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie39 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).