Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZOCHROWSKA

Aktualność danych:

CZOCHROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (29 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

48

kobiet

Męska forma nazwiska to CZOCHROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZOCHROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie29 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).