Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZOPIŃSKA

Aktualność danych:

CZOPIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (36 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 55 osób, z czego:

55

kobiet

Męska forma nazwiska to CZOPIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZOPIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie36 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).