Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZOPP

Aktualność danych:

CZOPP – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (18 osób), śląskim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 99 osób, z czego:

51

kobiet

48

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZOPP w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).