Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUŁEK

Aktualność danych:

CZUŁEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (75 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

57

kobiet

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUŁEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • łódzkie41 mężczyzn, 34 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).