Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUŁKOWSKA

Aktualność danych:

CZUŁKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

57

kobiet

Męska forma nazwiska to CZUŁKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUŁKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie25 kobiet

  • lubelskie5 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie7 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).