Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUŁOWSKA

Aktualność danych:

CZUŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (20 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 103 osoby, z czego:

103

kobiety

Męska forma nazwiska to CZUŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 kobiet

  • lubelskie17 kobiet

  • lubuskie10 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie13 kobiet

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).