Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUBACKA

Aktualność danych:

CZUBACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (240 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 399 osób, z czego:

399

kobiet

Męska forma nazwiska to CZUBACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2570. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUBACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie240 kobiet

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie19 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie12 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie16 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).