Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUBAN

Aktualność danych:

CZUBAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (79 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

71

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUBAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie45 mężczyzn, 34 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie14 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).