Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUBARA

Aktualność danych:

CZUBARA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

48

kobiet

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUBARA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie31 mężczyzn, 23 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • podkarpackie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).