Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUCHAJ

Aktualność danych:

CZUCHAJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (125 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 285 osób, z czego:

139

kobiet

146

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2787. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUCHAJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 24 kobiety

  • lubelskie73 mężczyzn, 52 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie12 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).