Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUCHWICKA

Aktualność danych:

CZUCHWICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

52

kobiety

Męska forma nazwiska to CZUCHWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUCHWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).