Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUDAK

Aktualność danych:

CZUDAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (91 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 212 osób, z czego:

105

kobiet

107

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2826. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUDAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn, 20 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie47 mężczyzn, 44 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).