Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZULEWICZ

Aktualność danych:

CZULEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (46 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

53

kobiety

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZULEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie22 mężczyzn, 24 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).