Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUPKOWSKI

Aktualność danych:

CZUPKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (7 osób), podkarpackim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

25

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZUPKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUPKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • podkarpackie7 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).